Het kolfhout van dit wapen is onbeschadigd (geen barsten of houtworm) maar is wel verbleekt en vlekkerig door het intrekken van roestige wapenolie. Deze vlekken zijn goed te camoufleren door het hout donkerder te kleuren. Dit doen we door eerst zoveel mogelijk lak- en vetresten weg te schuren. Vervolgens wordt het hout op kleur gebracht met kaliumpermanganaat (KMnO4). Enige kristallen permanganaat worden opgelost in water. Deze paarsblauwe oplossing wordt op het hout aangebracht en trekt direct in het hout waar het permanganaat reduceert tot bruin mangaanoxide.


Na deze kleuring wordt het hout met kolfolie (een snel verharsende olie) afgewerkt.