Als het wapen gedemonteerd is starten we met reinigen. Zoals al eerder genoemd: ga uiterst voorzichtig te werk! Voor je het weet heb je een detail onherstelbaar beschadigd! Spuit de onderdelen van het wapen eerst in met een goede wapenolie, bijvoorbeeld Ballistol. Geef deze olie twee dagen de tijd om oude lood- en kruitresten in de loop en kamers op te lossen. Vervolgens worden de onderdelen met een schone doek afgeveegd en gaan ze 60 minuten in een warm (80 °C) ultrasoon bad.


Door hoogfrekwente trillingen wordt vuil losgetrild zonder het wapen te beschadigen. Aan het bad is een reinigingsmiddel toegevoegd wat sterk vetoplossend werkt. Na deze behandeling worden alle onderdelen met heet water afgespoeld, gedroogd en met olie behandeld.