Tussen 1840 en 1890 zijn enorm veel (pen)vuurwapens verkocht aan particulieren. Ik ben op zoek naar de volgende informatie:

- wie kochten deze wapens
- waarom werden ze gekocht (historische achtergronden)
- welke prijzen werden betaald

Verder zoek ik advertenties waarin deze wapens destijds aangeboden werden, prenten en etsen waar deze wapens op voorkomen, krantenberichten over het gebruik en alle andere informatie die inzicht geeft over de plaats van deze wapens in de tijd van productie.

Via onderstaand @-sign kunt u mij informatie toezenden.


at-sign