Vanaf 1922 zijn de keurmeesters wel bekend: Inslagletter met een * erboven: